Geboorteproject : Opnieuw Kijken –  Arden Rzewnicki en Claudia van Dijk

Arden heeft een achtergrond als ontwerper en kunstenaar, Claudia als vroedvrouw en kunstenaar. Ze kennen elkaar van de zwangerschap van Arden, 5 jaar terug. Deze zwangerschap was het begin van een intensieve uitwisseling en een diepgaand onderzoek naar geboorte en de fundamenten van het systeem waarbinnen geboorte plaatsvindt. Met het Geboorteproject Opnieuw Kijken roepen Arden en Claudia op tot herorientatie op de wijze waarop wij de nieuwe generatie ontvangen.